AGUST

AGUST

Ценности като равнопоставеност, устойчивост на околната среда, справедливост и наслада на взаимоотношенията, намаляване на вътрешните и външните конфликти и т.н. са обекти, които ми принадлежат и следователно се опитвам да ги прехвърля в моята компания.

Marco Corsini

Подкатегории